dotacje i dofinansowanie bielsko

DOTACJE

Dotacje potocznie określane jako dotacje unijne to w rzeczywistości szereg bardzo skomplikowanych procedur, czynności i obowiązków. Beskidzkie Biuro Consultingowe należy do liderów doradztwa unijnego w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych (dofinansowań) dla przedsiębiorstw w regionie. Usługi związane z obsługą dotacji unijnych i budżetowych stanowią istotny profil działalności BBC.

Naszymi klientami są firmy z całego kraju o różnej wielkości i znaczeniu rynkowym, zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jak i podmioty korporacyjne.

W 2015 roku rozpoczęły się nabory wniosków w ramach nowej perspektywy budżetowej UE, która potrwa do 2020 r. Dofinasowanie będą mogły uzyskać projekty, które mają charakter innowacyjny, jak również projekty o charakterze badawczo – rozwojowym (B+R), w różnych aspektach tej działalności. Specjaliści zatrudnieni w BBC w sposób profesjonalny dokonają diagnozy czy dany projekt kwalifikuje się do aplikowania o dotację.

Dotacje są niezwykle rozbudowanym procesem, dlatego niezbędne stało się wdrożenie wieloetapowego systemu wewnętrznej preselekcji i kontroli projektów, dzięki któremu BBC pozyskało ponad 600 mln złotych dla swoich klientów. Współpracujące z nami firmy przeprowadziły szereg inwestycji, współfinansowanych ze środków pozyskanych w drodze dotacji unijnych i budżetowych. Pomagamy zdobyć finansowanie oraz wdrożyć w życie projekty, które nie byłyby możliwe bez pozyskania środków zewnętrznych.

Nasi doradcy dokonują analizy skuteczności uzyskania dotacji dla poszczególnego projektu i informują o wynikach przed ewentualnym rozpoczęciem współpracy. Nasza skuteczność przekracza 80%. Klienci, którzy zdecydują się z nami współpracować zostają z nami na wiele lat.

 Dotacje unijne – zakres usług:

BBC oferuje pełny zakres usług przy pozyskiwaniu środków w ramach funduszy unijnych:

 • diagnoza możliwości pozyskania finansowania przez przedsiębiorcę,
 • ocena wydatków kwalifikowanych projektu,
 • przygotowanie biznes planu i wniosku o dofinansowanie,
 • przygotowanie informacji i oświadczeń wymaganych przez Instytucję Wdrażającą, zgodnie z wytycznymi,
 • opracowywanie innych dokumentów stanowiących wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie w zakresie uzyskania gwarancji finansowych na planowane inwestycje,
 • przeprowadzenie analiz i badań rynkowych w zakresie planowanej inwestycji,
 • wykonanie wszelkich korekt i uzupełnień wniosku w trakcie trwania procedury jego oceny,
 • przygotowanie dokumentów wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie,
 • sporządzenie wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego,
 • doradztwo finansowe i marketingowe przy wdrożeniu inwestycji, produktów i usług,
 • pełny monitoring i sprawozdawczość projektu,
 • pełny zakres usług doradczych i konsultacji, przed, w trakcie i po realizacji projektu.

Zapraszamy do kontaktu:
www.bbc-polska.com/pl/Kontakt.htm

Nasza oferta

Pozostałe usługi

dotacje śląskFormularz kontaktowy

Adres

Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20

Kontakt


Tel: 33 816 92 26
E-mail: bbc@bbc-polska.com

Dane spółki

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 515 000,00 zł.
NIP 5472199313 REGON 369894678 KRS 0000726386

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron