dotacje i dofinansowanie bielsko

AUTORYZOWANY DORADCA

Autoryzowany Doradca-zakres działalności

W dniu 1 października 2012 roku Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. decyzjami nr 108/2012 oraz 109/2012 Dyrektora Działu Rozwoju Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostało wpisane na listę Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect oraz Catalyst. Działalność ta związana jest z realizacją strategii Zarządu Spółki, związanej z dywersyfikacją usług oraz rozszerzeniem działalności na rynku kapitałowym.

W ramach działalności Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, Beskidzkie Biuro Consultingowe oferuje kompleksową usługę związaną z przeprowadzeniem procesu upublicznienia akcji. Działania te obejmują w szczególności:

  • przeprowadzenie badania sytuacji ekonomicznej Spółki oraz analizy otoczenia konkurencyjnego,
  • przygotowanie Spółki i jej władz do funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu, w tym zapewnienie wszelkich niezbędnych szkoleń dotyczących obowiązków informacyjnych w Alternatywnym Systemie Obrotu
  • sporządzenie właściwej dokumentacji (niezbędne wnioski, dokument informacyjny lub memorandum informacyjne),
  • pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w oparciu o wymogi Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
  • współdziałanie ze Spółką w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowania prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków,
  • bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych w alternatywnym systemie.

Beskidzkie Biuro Consultingowe jako Autoryzowany Doradca podpisanych ma kilka umów ze Spółkami z rynku NewConnect w zakresie pełnienia funkcji AD.

BBC realizuje również na bieżąco usługi obejmujące przeprowadzenie procesu wprowadzenia akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu oraz prowadzi doradztwo dla Spółek w zakresie funkcjonowania instrumentów finansowych w zorganizowanym systemie obrotu.

Nasza oferta

Pozostałe usługi

dotacje śląskFormularz kontaktowy

Adres

Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20

Kontakt


Tel: 33 816 92 26
E-mail: bbc@bbc-polska.com

Dane spółki

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 515 000,00 zł.
NIP 5472199313 REGON 369894678 KRS 0000726386

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron