dotacje i dofinansowanie bielsko

INWESTYCJE KAPITAŁOWE

Beskidzkie Biuro Consultingowe lokuje nadwyżki finansowe w aktywa, w celu uzyskiwania zysków ze wzrostu ich wartości, ale oferuje również wyszukiwanie, analizę oraz realizację projektów inwestycyjnych w Spółkach poszukujących kapitału alternatywnego do kapitału dłużnego w oparciu o emisje papierów wartościowych.

Dzięki powiązaniom partnerskim, w szczególności ze spółką ABS Investment S.A., BBC ma dostęp do kapitałów oferowanych przez instytucje typu Venture Capital, „Aniołów Biznesu” oraz innych funduszy inwestycyjno-kapitałowych – krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji w tym zakresie znaleźć można na stronie ABS Investment S.A. (www.absinvestment.pl).

Nasza oferta

Pozostałe usługi

dotacje śląskFormularz kontaktowy

Adres

Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna
43-300 Bielsko-Biała
ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20

Kontakt

Tel.: 33 822 14 10
Tel/fax: 33 816 92 26
E-mail: bbc@bbc-polska.com

Dane spółki

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 409 950,00 zł.
NIP 9372604213 REGON 241302763 KRS 0000352910

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron